2020 වර්ශයේ ලෝකයෙන් හමු වූ විශාලතම සතුන් 20

World

අපගේ ජීවිත කාලය පුරාවට අමතක නොවන වර්ශයක් ලෙස 2020 වර්ශය හැදින්විය හැකිය. මෙම වර්ශය පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ගත කරන අමාරුම සහ අසීරුම වර්ශය ලෙස හැදින් විය හැකිය. මෙම වර්ශය තුල බොහෝ නව සොයා ගැනීම්ද බිහි වූ අතර ලොව ඉතා බිහිසුනු සහ අමුතු දේවල් මෙම වර්ශය පුරාවටම විටින් විට ලෝකයෙන් අසන්නට ලැබුනි. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ එවැනි ඔබ නොඇසූ නව සොයා ගැනීම් කිහිපයක් පිළිබදවය. පහත ඇත්තේ 2020 වර්ශයේ ලෝකයෙන් හමු වූ විශාලතම සතුන් 20 දෙනාගේ චායාරූප එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#09

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *