අද දින උපන්දිනය සමරන ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී උදාරි කෞශල්‍යාගේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙසින් ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගෙන සිටින අයෙකු ලෙස උදාරි කෞශල්‍යා හැදින්විය හැක. ජනප්‍රිය ගීත රූප රචනා රැසකට සිය රන්ගනයෙන් දායකත්වය දෙන්නට ඇය සමත්විය. ඉතින් ඇයගේ උපන්දිනය අද දිනට යෙදී ඇත. අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ඇයගේ චායාරූප එකතුවකි. ඒවා පහතින් දැක්වේ.

ඇයගේ නවතම චායාරූපද මෙහි ඇතුලත් වන අතර , පවුලේ චායාරූප කිහිපයක්ද මේ අතර වේ. අද දින උපන්දිනය සමරන ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී උදාරි කෞශල්‍යාගේ චායරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *