උපන්දිනය සැමරූ මාධ්‍යවේදී චන්දන සූරියබණ්ඩාරගේ බිරිද තාරකාගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

සිරස ලක්ශපති වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගෙන සිටින චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතාගේ බිරිද වන්නේ තාරකා වාසලමුදලි ආරච්චි වේ. ඇය රචකයෙකු මෙන්ම රන්ගන ශිල්පිනියක්ද වනවා. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ ඇයගේ පවුලේ චායාරූප එකතුවකි.

ඇයගේ උපන්දිනය අද දිනට යෙදී තිබෙනවා. මාධ්‍යවේදී චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතාගේ බිරිද වන තාරකා වාසලමුදලි ආරච්චිගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *