ස්ටෙෆ්නි හා දුශ්‍යන්ත්ගේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

සිය සහෝදරයාගේ අඩිපාරේ යමින් ගායන ශිල්පියෙකු ලෙස ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්වූ අයෙකු ලෙස දුශ්‍යන්ත් වීරමන් හැදින්විය හැක. ගායනයට මෙන්ම නර්ථනයටද ඔහු දස්කම් දක්වයි. ඔහු විවාහ වී සිටින්නේ නිරූපණ ශිල්පිනියක් මෙන්ම වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නියක් වන ස්ටෙෆ්නි සිරිවර්ධන සමගිනි. ඔවුන් දෙදෙනාගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගෙන සිටින ප්‍රසිද්ධ ජෝඩුවක් ලෙස මොවුන් දෙදෙනා හැදින්විය හැකිය. ස්ටෙෆ්නි සිරිවර්ධන හා දුශ්‍යන්ත් වීරමන්ගේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *