සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ලමා රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන්ගේ චායාරූප 30 ක්

Celebrity

ලන්කාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යයක් ලෙස සිදූ හැදින්විය හැක. එහි රන්ගනයේ යෙදෙන ලමා රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන් නිසාවෙන් මෙම ටෙලි නාට්‍යයට මෙතරම් ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිව ඇත. ඔවුන්ගේ දක්ශ රන්ගනය මීට ඉවහල් වී ඇත. ඉතින් එම ලමා නලු නිලියන්ගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

ඔවුන්ව නිතරම රූපවාහිනියෙන් දුටුවත් ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය චායාරූප නම් ඔබට නිතර දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ලමා නලු නිලියන්ගේ චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *