අද දින උපන්දිනය සමරන යුධ හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ පවුලේ චායාරූපද ඇතුලත් චායාරූප 20 ක්

Celebrity

මේ වන විට යුධ හමුදාපති ධූරයේ කටයුතු කරන ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලන්කාවට සාමය ගෙන ඒම සදහා සිය දිවියම කැප කල අයෙකි. එයින් නොනැවතුනු ඔහු රට මුහුණ දෙන විපත් වලින් ජනතාව ආරක්ශා කර ගැනීම උදෙසා අති විශාල මෙහෙයක් ඉටු කරයි. දිවා රෑ නොබලා , කැපවීමෙන් ඒ සදහා කටයුතු කරන අයෙකු ලෙස ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා හැදින්විය හැක. මේ නිසාම ජනතාවගේ වඩාත් ගෞරවාදරයට පත් වන්නට ඔහු සමත්ව සිටී.

අද දිනයට ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ උපන්දිනය යෙදී ඇත. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ යුධ හමුදාපති . ශවේන්ද්‍ර සිල්වාගේ පවුලේ චායාරූපද ඇතුලත් චායාරූප එකතුවකි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *