රන්ගන ශිල්පිනී ශලනි තාරකාගේ නවතම චායාරූප 30 ක්

Celebrity

ජනතාව අතර ඉතා ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් ලබාගෙන සිටින රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස ශලනි තාරකා හැදින්විය හැකිය. ජනප්‍රිය වූ ටෙලි නාට්‍යය රැසකට සිය රන්ගනයෙන් දායකත්වය ලබාදෙන්නට ශලනි සමත්ව ඇත. මේ දිනවල විකාශය වන කියාදෙන්න ආදරේ තරම් ටෙලි නාට්‍යය මගින් ඉහල ප්‍රේක්ශක ප්‍රතිචාර දිනාගන්නට ඇය සමත්ව සිටී. ඉතින් ඇයගේ චායාරූප එකතුවක් පහතින් වේ.

එම ටෙලි නාට්‍යයේ දක්ශ ලෙස රන්ගනයේ යෙදෙමින් එහි ජනප්‍රියත්වය තවත් වැඩි කරන්නට ශලනි සමත්ව සිටී. ශලනි තාරකාගේ නවතම චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *