උපන්දිනය සැමරූ සෙනාලි ෆොන්සේකාගේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

සෙනාලි ෆොන්සේකා යන නම ඇසූ සැනින් ඔබට මතකට එන්නේ නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍යයේ පාටලීවය. එතරම් ඇය ජනතාවගේ හිතට කා වැදී ඇත්තේ පාටලී ලෙසිනි. ලන්කාවේ ජනප්‍රියම ටෙලි නාට්‍යය අතරින් එකක් වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිතයක් දක්ශ ලෙස ඉදිරිපත් මහත් ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සෙනාලි සමත්ව සිටී. ඉතින් පහතින් දැක්වෙන්නේ ඇයගේ චායාරූප එකතුවකි.

අද දිනට ඇයගේ උපන්දිනය යෙදී තිබෙනවා. නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍යයේ පාටලීගේ චරිතය රග දක්වන සෙනාලි ෆොන්සේකාගේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *