දිනක්ශි හා සාරන්ගගේ කපල් චායාරූප 25 ක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පී යුවලක් ලෙස ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නට දිනක්ශි ප්‍රියසාද් හා සාරන්ග දිසාසේකර සමත්ව සිටී. ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍ය හා චිත්‍රපට කිහිපයකටම රන්ගනයෙන් දායක වන්නට මොවුන් දෙදෙනා සමත්ව ඇත. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ දිනක්ශිගේ හා සාරන්ගගේ චායාරූප එකතුවකි.

ඔවුන් දෙදෙනාගේ නවතම චායාරූපද මේ අතරට ඇතුලත් වේ. ජනප්‍රියත්වයක් දිනා සිටින රන්ගන ශිල්පී යුවල දිනක්ශි හා සාරන්ගගේ කපල් චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *