විවාහක රූ රැජිණ කිරුල දිනූ පුශ්පිකා ද සිල්වාගේ චයාරූප 20 ක්

Celebrity

මෙවර ශ්‍රී ලන්කා විවාහක රූ රැජිණ තරගාවලිය නිමාවට පත්වූයේ ඉතා දැඩි මතබේදයකට තුඩු දෙමිනි. එහිදී කිසිදා සිදු නොවූ ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමක් සිදුවීම නිසාවෙන් මේ ගැන රට පුරා වඩාත් කතාබහට ලක්විය. එහිදී කිරුල හිමිවූ පුශ්පිකා ද සිල්වාගෙන් නැවතත් එය ලබාගැනීම දැඩි සේ කතාබහට ලක්විය.

පුශ්පිකා ද සිල්වාගේ චායාරූප එකතුවක් තමයි අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ. විවාහක රූ රැජිණ කිරුල දිනාගත් රූමත් පුශ්පිකා ද සිල්වාගේ චායාරූප 20 ක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *