රන්ගන ශිල්පිනී නතාශා පෙරේරාගේ නවතම චායාරූප 20 ක්

Celebrity

නතාශා පෙරේරා කියන්නේ රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස මෙන්ම , ගායන ශිල්පිනියක් ලෙසද ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගෙන සිටින අයෙකි. සුන්දර රුවකට හිමිකම් කියන ඇය ජනතාව අතර ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගෙන සිටියි. ඇයගේ අලුත් චායාරූප එකතුවක් පහතින් දැක්වේ.

මේ අතර ඇයගේ අලුත්ම චායාරූපද ඇතුලත් වෙනවා. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී නතාශා පෙරේරාගේ නවතම චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *