අද දින උපන්දිනය සමරන ජනප්‍රිය ගායක නලින් පෙරේරාගේ උපන්දින සාදයේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

මේරියන්ස් සන්ගීත කණ්ඩායමේ නියමුවා වන නලින් පෙරේරා ශ්‍රී ලන්කාවේ අතිශය ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පියෙකි. සන්ගීත කණ්ඩායම් අතර මේරියන්ස් කණ්ඩායමට හිමිවනුයේ ඉහල ස්ථානයකි. නලින්ගේ ගීත රැසක් ජනතාව අතර ඉහල ජනප්‍රියත්වයකට පත්ව ඇත. ඔහුගේ උපන්දිනයේ චායාරූප එකතුවක් පහතින් දැක්වේ.

අද දිනයට නලින් පෙරේරාගේ උපන්දිනය යෙදී තිබෙනවා. අද දින උපන්දිනය සමරන නලින් පෙරේරාගේ උපන්දින සාදයේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *