නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍යයේ ගීතිකා සුන්දර මනාලියක් වෙයි චායාරූප 25ක්

Celebrity

මේ දිනවල ලංකාවේ ජනපියතම ටෙලිනාට්‍ය මාලාව ලෙස නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මාලාව හැදින්විය හැකිය. ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් ලාංකීය ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන් ඇද බැද ගැනීමට මෙම ටෙලිනාට්‍ය සමත් විය. මෙම ටෙලිනාට්‍යයේ රංගනයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන සියළුම චරිත මේ වන විට ලාංකීය ටෙලි ප්‍රේක්ෂකයන් ආදරය කරන චරිත බවට පත්ව ඇත. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍යයේ ගීතිකාගේ චරිතයට පණ පොවන රංගන ශිල්පිනියගේ නවතම ෆොටෝ ශූට් එකක චායාරූප එකතුවකි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *