ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී මන්ජුලා කුමාරිගේ පවුලේ චායාරූප 20 ක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගෙන සිටින මන්ජුලා කුමාරී කාලයක පටන් රන්ගනයේ යෙදෙන අයෙකි. නිහතමානී රන්ගන ශිල්පිනියක් වන මන්ජුල ජනතාවගේ ආදරයට මුලින්ම ලක්වන්නේ ඕලු ටෙලි නාට්‍යයකි මගිනි. එහි ඕලුගේ චරිතය නිරූපණය කරන ඇය ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්විය. ඇයගේ පවුලේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

ඇයගේ පවුලේ චායාරූප නම් ඔබට නිතර දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පුන්චි තිරයේ ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගෙන සිටින රන්ගන ශිල්පිනියක් වන මන්ජුලා කුමාරිගේ පවුලේ චායාරූප 20 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *