ජනප්‍රිය නිලි මහේශි මධුසන්කාගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස කෙටි කාලයක් තුල රට තුල ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්වූ අයෙකු ලෙස මහේශි මධුසන්කා හැදින්විය හැක. ඉතින් මේ වනවිට මවක් ලෙස කටයුතු කරනවා. ඇය විවාහ වී සිටින්නේ ගුවන් නියමුවෙකු සමගිනි. විදේශ සන්චාරයක් ගිය අවස්තාවක තමයි ඇයට ඔහුව ගුවන් යානයේදී මුණගැසිලා තියෙන්නේ. ඇයගේ පවුලේ චායාරූප පහත දැක්වේ.

මහේශිගේ පවුලේ චායාරූප නම් ඔබට නිතර දැකගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී මහේශි මධුසන්කාගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *