කාවින්ද්‍යා අධිකාරි හා ගයාන් ගුණවර්ධනගේ කපල් චායාරූප 30 ක්

Celebrity

ජනප්‍රිය ගායක නුවන් ගුණවර්ධනගේ පුත් ගයාන් ගුණවර්ධන ක්ශේත්‍රයේ ජනප්‍රිය තරුවක් වී ඇත. එමෙන්ම අතුල අධිකාරි හා සමිතා මුදුන්කොටුවගේ දියණිය වන කාවින්ද්‍යා අධිකාරිද ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්ව සිටී. ඔවුන් දෙදෙනා අතර සබදතාවයක් පැවති අතර එය වඩාත් කතාබහට ලක්විය. අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ඔවුන් දෙදෙනාගේ චායාරූප එකතුවකි. කාවින්ද්‍යා හා ගයාන්ගේ චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *