අද දින උපන්දිනය සමරන ජනප්‍රිය ගායිකා කාවින්ද්‍යා අධිකාරිගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

සමිතා මුදුන්කොටුව යන නම ඇසූ සැනින්ම අප කවුරුත් හදුනන අති විශිශ්ට ගායන ශිල්පිනියගේ දියණිය වන්නේ කාවින්ද්‍යා අධිකාරී වේ. ඇයද මවගේම අඩි පාරේ යමින් ගායන ශිල්පිනියක් බවට පත්වන්නට සමත්විය. එමෙන්ම වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නියක ලෙසද ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට ඇය සමත්විය. අද අප ඔබට ගෙන එන්නේ කාවින්ද්‍යාගේ චායාරූප එකතුවකි.

එමෙන්ම අද දිනට කාවින්ද්‍යාගේ උපන්දිනයද යෙදී තිබෙනවා. ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනී කාවින්ද්‍යා අධිකාරිගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *