එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔබ වැරදියට විවෘත කරන ආහාර නිශ්පාදන වර්ග 10 ක් හරියට විවෘත කරන ආකාරය

Home

අප එදිනෙදා ජීවිතයේදී බොහෝ නිෂ්පාධන වර්ග භාවිතයට ගන්නා අතර බොහෝ දෙනෙකු නොදැනුවත්කම නිසාවෙන්ම මෙම නිෂ්පාධනයන් විවෘත කරනුයේ වැරදි ආකාරයටය. විශේෂයෙන්ම ඔබට විශේෂ ස්ථානයක සිටින විට හෝ වෙනත් රටක ජීවත් වන විට හෝ මෙම එදිනෙදා සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී භාවිතා කරන නිෂ්පාධනයන් හරියට විවෘත කරන ආකාරය ඔබට වැදගත් වනු ඇත. පහත ඇත්තේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔබ වැරදියට විවෘත කරන ආහාර නිශ්පාදන වර්ග 10 ක් හරියට විවෘත කරන හැටි දැක්වෙන චායාරූප එකතුවකි.

 

1. ටික් ටැක් පැකට්ටුවක්

ටික් ටැක් පැකට්ටුවක් විවེත කිරීමේදී රූපයේ ආකාරයට පැකට්ටුව තරමක් නැමිය යුතුය එවිට රූපයේ ඈකාරයට ටික් ටැක් 1ක එම කුඩා කොටුවක් වැනි ස්ථනයට වැටේ.

 

2. ටොබ්ලරෝන් චොකලට් පැකට්ටුවක්

ඔනෑම අයකු මෙම ප්‍රසිද්ධ චොකලට් වර්ගය එක වරක් හෝ රස බලා ඇති වීමට පුලුවන. පැකට්ටුවේ ඇති චොකලට් කෑල්ලක් කඩා ගැනීමේදී එය රූපයේ ආකාරයට ඔබේ දිසාවට නොව ඊලග චොකලට් කැබැල්ලේ දිශාවට ඇගිලිතුඩු මගින් තල්ලුවක් කළයුතුය.

 

3. ජූස්/කිරි කාර්ටෝන් 1ක්

ජූස්/කිරි කාර්ටෝන් 1ක් විවེත කර එය කෝප්පයකට හෝ භාජනයකට දමා ගැනීමේදී රූපයේ ආකාරයට කාර්ටොන් එකේ කට පැත්ත උඩු අතට තබා භාජනයට/කෝප්පයට දමා ගත යුතුය.

 

4. පොල් වතුර

ඔබට පොල් ගෙඩියක් විවེත නොකර නැතිනම් පොල් ගෙඩිය කපා ගැනීමට පෙර පොල් වතුර බීමට අවශ්‍ය නම් රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට පොල් ගෙඩියේ ඇති මෙම සිදුරු වලින් 1ක් පිහි තුඩක් හෝ උල් කිසිවක් අධාරයෙන් විවེත කර බීම බටයක් අදාරයෙන් පොල් වතුර පානය කළ හැක.

 

5. ටින් කෑම

ටින් අහාර නිෂ්පාධන විවེත කර ගැනීමේදී ඔබ ටින් එක හොදින් අල්ලා ගත යුතුය. මිලගට ටින් ඔපනරයක් මගින් කෑන් එක විවེත කරගත යුතුය එහිදි ටින් ඔපනරය ඔබේ දෙසට ගෙන ආ යුතුය.

 

6. කුඩා සීනී පැකටුවක්

විශේෂයෙන් ගුවන් ගමන් වලදී හා සමහර හොටෙල් සහා ආපනශාලා වලදී අපට මෙවැනි කුඩා සීනී පැකට් කෝපී හෝ තේ සමග හමුවේ. මෙම පැකට් විවེත කල යුත්තේ රූපයේ ආකාරය මැදින් වේ. නමුත් බොහෝ දෙනා මෙවැනි පැකට් ඉහල ඇති දාරයෙන් විවེත කරයි.

 

7. පෝටෑටො චිප්ස්/අල පෙති පැකටුවක්(ටින්)

මෙවැනි චිප්ස්/අල පෙති පැකටුවක් සමාන්‍ය ආකාරයට විවེත කළ පසු රූපයේ ආකාරයට ඝන කම කොළ කැබැල්ලක් හෝ කාර්ඩ්බෝඩ් කොළයක් යොදා අල පෙති පිටතට ගත යුතු වේ.

 

8. සාමාන්‍ය ඇසුරුමක ඇති පෝටෑටො චිප්ස්/අල පෙති පැකටුවක්

සාමාන්‍ය ඇසුරුමක ඇති පෝටෑටො චිප්ස්/අල පෙති පැකටුවක් ඉහලින් කතුරකින් කැපීම හෝ පැත්තකින් විවེත කිරීම නිසි ආකාරය නොවේ. ඔබට නිසි ආකාරයට විවེත කිරීමට අවශ්‍ය නම් රූපයේ ආකාරයට පැකට්ටුවේ ඇති මැද දාරයෙන් අල්ලා ඇදිය යුතුය.

 

9. තනි/කුඩා ක්‍රීම් හෝ කිරි පැකට්ටුවක්

රූපයේ ආකාරයට ඇති ක්‍රීම් හෝ කුඩා කිරි පැකට්(කෝපි හෝ තේ සමග) බොහෝ විට ඔබට හමුවන්නේ ගුවන් ගමනකදීය. ඔබ මෙවැනි පැකට්ටුවක් විවེත කර ගත යුත්තේ රූපයේ ආකාරයට ත්‍රිකෝනාකාර කොටසක් සාදා ගැනීමෙනි.

 

10. ප්ලාස්ටික් කප් එකක ඇති කොෆි

මෙවැනි කොපී කෝප්ප ඔබට බොහෝවිට හමු වන්නේ මැක්ඩොනල්ස්,කෙඑෆ්සී හෝ ස්ටාර්බක්ස් වැනි ෆාස්ට් ෆුඩ් ස්ටෝර් වලින්ය. එවිට ඔබ කල යුත්තේ රූපයේ ආකාරයට එම කුඩා කොටස විවེත කර ගැනීම පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *