සරළ දිවියක් ගෙවන හොළිවුඩ් තරු 25 ක ජායාරූප

Celebrity

ලෝකයේ චිත්‍රපට අතරින් හොලිවුඩ් චිත්‍රපට වඩාත් ජනප්‍රිය වෙනවා. එම චිත්‍රපට වලට ලෝකය පුරාම හිමිවන්නේ ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයකි. ඒවායේ රන්ගනයේ යෙදෙන රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන් ලොව ඉහලම ජනප්‍රියත්වයක් ඇති නලු නිලියන් ලෙස හදුන්වන්න පුලුවන්. ඔබ අප පවා නම කියූ සැනින් ඔවුන්ව අදුරන තරමට ඔවුන් ඉතා ජනප්‍රියත්වයක් උසුලනවා. ඉතින් ඔවුන්ගෙන් සරල දිවියක් ගෙවන අයගේ චායාරූප පහත දැක්වේ.

සමහර රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන් සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගෙවීමට පුරුදුව සිටින අතර ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය හැසිරීම් පහත චායාරූප වල දැක්වේ. සරල දිවියක් ගෙවන හොලිවුඩ් නලු නිලියන්ගේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *