ධරණි ටෙලි නාට්‍යයේ හේශානි ලියදිපිටගේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

2020 වසරේ දෙරණ අවුරුදු කුමරිය කිරුල දිනාගන්නට සමත්වූ හේශානි ඒ සමගින් රන්ගනයට පිවිසෙන්නට සමත්විය. ධරණි ටෙලි නාට්‍යයේ දක්ශ ලෙස රන්ගනයේ යෙදෙමින් ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට ඇය සමත්විය. කෙටි කලකින් ජනතාව අතර ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගන්නට ඇය සමත්විය. ඇයගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

ඇයගේ නවතම චායාරූප එකතුවක්ද මෙහි ඇතුලත් වේ. ධරණි ටෙලි නාට්‍යයේ රන්ගනයේ යෙදෙමින් ජනප්‍රිය වූ හේශානි ලියදිපිටගේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *