ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී දමිතා අබේරත්නගේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

කාලයක් පුරා එක ලෙස ජනතාවගේ ආදරය දිනාගනිමින් ජනප්‍රියත්වය රදා පවත්වා ගෙන සිටින්නට සැවොම සමත්වෙන්නේ නැහැ. එහෙත් එලෙස රන්ගනයට පිවිසි සමයේ සිට අද දක්වා එක ලෙස ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගෙන ජනතාවගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වන්නට සමත්වූ අති දක්ශ රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස දමිතා අබේරත්න හැදින්විය හැකිය. ඇයගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

රන්ගන කුසලතා වලින් පිරි දමිතා ප්‍රවීන රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස ඉහල ප්‍රසාදයක් හිමිකරගන්නට සමත්ව ඇත. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී දමිතා අබේරත්නගේ චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *