විවාහක ලෝක රූ රැජිණ කිරුල දිනූ කැරොලින් ජූරිගේ පවුලේ චායාරූප 30 ක්

Celebrity

වසර ගණනාවකට පසුව විවාහක ලෝක රූ රැජිණ කිරුල ශ්‍රී ලන්කාවට හිමිකර දෙමින් විශාල කීර්තියක් රටට අත්කර දෙන්නට කැරොලින් ජූරි සමත්විය. රෝසි සේනානායකගෙන් පසුව මෙම කිරුල ශ්‍රී ලන්කාවට දිනාදුන් එකම කාන්තාව ඇය විය. මේ නිසාවෙන් ඇයට ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිවූ අතර , ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද ඇය ගැන වඩාත් කතාබහට ලක්වන්නට විය. ඇයගේ පවුලේ චායාරූප පෙලක් පහතින් වේ.

ඇයගේ චායාරූප නම් නිතර ඔබට දකින්න ලැබුනත් ඇයගේ පවුලේ චායාරූප එතරම් ඔබ දැක නැතුව ඇති. ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුල දිනාගනිමින් ලන්කාවට ඉහල කීර්තියක් අත්කර දුන් කැරොලින් ජූරිගේ පවුලේ චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *