උපන්දිනය සමරන ජනප්‍රිය නිලි අමායා අධිකාරිගේ චායාරූප එකතුවක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස මෙන්ම නිරූපණ ශිල්පිනියක් ලෙස ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරන්නට අමායා අධිකාරි සමත්ව සිටී. ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගත් ටෙලි නාට්‍යය කිහිපයකටම සිය රන්ගනයෙන් දායක වන්නට ඇය සමත්විය. ඇයගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

අද දිනයට ඇයගේ උපන්දිනය යෙදී තිබෙනවා. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී අමායා අධිකාරිගේ චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *