ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී නදුනි කරුණාතිලකගේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පිනියක් ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් ලබාගන්නට සමත්ව . සිටින අයෙකු ලෙස නදුනි කරුණාතිලක හැදින්විය හැක. ඉස්කෝලේ ටෙලි නාට්‍ය මගින් ඉහල ජනතා ප්‍රසාදයක් දිනාගන්නට ඇය සමත්ව සිටින අතර එම ටෙලි නාට්‍යයේ ඇය දක්ශ ලෙස රන්ගනයේ යෙදේ. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ඇයගේ පවුලේ චායාරූපද ඇතුලත් චායාරූප එකතුවකි.

මන බදිනා රුවකින් හෙබි ඇයගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ චායාරූපද මෙහි ඇතුලත් වේ. ඉස්කෝලේ ටෙලි නාට්‍යය මගින් වඩාත් ජනප්‍රිය වූ , ජනප්‍රිය නිලි නදුනි කරුණාතිලකගේ චායාරූප 25 ක් පහතින් දැක්වේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *