ඔබේ අත් යට ඇති දහඩිය දුගද ඉවත් කර ගත හැකි සරළ ක්‍රම 7ක්

Health

අත්යට ඇතිනම් කිහිළි වල දහඩිය දුගද ඇති වීම විශාල පිරිසකට තිබෙන පොදු ගැටළුවකි. බොමිහිඩ්‍රොසිස් නමින් හදුන් වන මෙම තත්වය දහඩිය වල සිටින බැක්ටීරියා සහ ව්ශබීජ නිසා හට ගන්නා තත්වයකි. මිනිස් ශරීරයේ දහඩිය ග්‍රන්ථි 2ක් පිහිටා තිබේ. එක්ක්‍රයින් සහ ඇපොක්‍රයින් යනු එම ග්‍රන්ථි 2ක වේ. එක්ක්‍රයින් ග්‍රථිය මගින් ඍජුවම සම මතුපිටට දහඩිය නිදහස් කරන අතර ඇපොක්‍රයින් ග්‍රන්ථිය මගින් රෝම කූප වල මුලට දහඩිය මුදා හරිනු ලබයි.

ඔබගේ ශරීරය උණුසුම් වූ විට ශරීරයේ සිසිල් කිරීම පිණිස එක්ක්‍රයින් ග්‍රන්ථිය මගින් සම මතුපිටට දහඩිය නිදහස් කරන අතර මෙම දහඩියෙහි කිසිදු ගන්ධයක් නොමැත නමුත් සම මතුපිට සිටිනා බැක්ටීරියා, ඔබ ගන්නා ආහාර සහ ඔබ ගන්නා සමහර බෙහෙත් වර්ග නිසාවෙන් මෙම දහඩිය වල ගන්ධය කටුක ගන්ධයක් බවට වෙනස් විය හැක. අද අප ඔබට පෙන්වා දෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අත්යට අත් යට ඇති දහඩිය දුගද ඉවත් කර ගත හැකි සරළ ක්‍රම 10ක් පිළිබදවය.

 

1. කෝමාරිකා(ජලීය ද්‍රවණය) භාවිතය මගින්ද දහඩිය සදහා හේතු වන බැක්ටීරියා විනාශ කර ගත හැක. කෝමාරිකා වල ඇති ඉහළ ප්‍රති ඔක්සිකාරක ගුණය සහ ප්‍රති බැක්ටීරියා නාශක ගුණ නිසා කිහිළි වලින් හමන දහඩිය දුගද සදහා හේතු වන බැක්ටීරිය සහ විශබීජ පහසුවෙන් විනාශ කළ හැක.

 

2. අල මගින්ද කිහිළි වලින් හමන දහඩිය දුගද සදහා හේතු වන බැක්ටීරිය සහ විශබීජ පහසුවෙන් විනාශ කළ හැක. මේ සදහා අල කැබලි කිහිපයක් අවුම් ආකාරයට කපා කිහිලේ හොදින් පිරි මැද ගන්න. මෙමගින් ඔබේ කිහිල්ල අවට ඇති සමෙහි pH අගය අඩු කරන අතර එමගින් දහඩිය දුගද සදහා හේතු වන බැක්ටීරියා වැඩීමට අවශ්‍ය පරිසරය නොමැති වීම නිසා ඒවා විනාශ වී යයි.

 

3. හය්ඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ස්වල්පයකර වතුර ස්වල්පයක් දමා මිශ්‍ර කර ඔබේ කිහිල්ලේ ගල්වා ගන්න. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වල ඇති විශබීජ භක්ශණ හැකියාව නිසා දහඩිය දුගදට හේතුවන බැක්ටීරියා සහ විශබීජ විනාශ කර දමනු ලබයි.

 

4. බේකින් සෝඩා ස්වල්පයකට ලෙමන් බිංදු කිහිපයක් දමා මිශ්‍ර කර තලපයක් සාදා එය ඔබේ කිහිල්ලේ ගල්වා ටික වේලාවක් තබා සෝදා හරින්න. මෙමගින් ඔබේ කිහිළි වල ඇති බැක්ටීරියා විනාශ කරන අතර, ඔබේ කිහිල්ලේ ඇති කළු පැහැයද ඉවත් කරනු ලබයි.

 

5. ඔබේ කිහිළි පිරිසිදු කරන විට විනාකිරි යොදා පිරිසිදු කර ගන්න. විනාකිරි වල ඇති ඇන්ටි මය්ක්‍රෝබල් සංඝඨක සහ ආම්ලික ගතිය නිසා විනාකිරි මගින් දහඩිය දුගද සදහා හේතු වන බැක්ටීරියා විනාශ කර දමයි.

 

6. පවුඩර් වර්ග වෙනුවට සුදු හදුන් කුඩු කිහිල්ලේ ගල්වා ගන්න. සුදු හදුන් කුඩු වල ඇති සුවිශේෂි සුවද සහ බැක්ටීරියා නාශක සංඝඨක නිසා කිහිළි වලින් හමන දහඩිය දුගදට එරෙහිව සටන් කරයි.

 

7. tea tree oil නැතිනම් තේ ගස්වලින් ගන්නා ඔයිල් භාවිතය මගින්ද දහඩිය දුගද සදහා හේතු වන බැක්ටීරීය විනාශ කිරීම සිදුවේ. tea tree oil ඔනෑම ෆර්මසියකින් හෝ සුපිරි වෙළදසැළකින් ලබා ගත හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *