සුසිනිදු සහ පැහැපත් මුහුණක් සදහා ලෙමන් ෆේස්ක් පැක් එකක් සාදා ගන්නා ආකාර 6ක්

Beauty

අතීතයේ සිටම ලෙමන් රූපලාවන්‍ය සදහා භාවිතා කර ඇති බවට සාධක සහ සාක්ෂි පවතී. විශේෂයෙන්ම පැහැපත් බව වැඩි කර ගැනීම සදහා ලෙමන් භාවිතා කර ඇත. ලෙමන් වල සමේ පැහැපත් බව වැඩි කිරීමට හේතු වන විටමින, ප්‍රති ඔක්සිකාරක සහ අනෙකුත් සංයෝග සහ සංඝඨක රාශියක් පිහිටා ඇත. ලෙමන් වල විටමින් B6, විටමින් C, සහ සිට්‍රික් අම්ල, හෙස්පරඩීන්, ඩිඔස්මින්, එරියො සිට්‍රින්, ඩී ලෙමොන යන අම්ල සහ සංඝඨක වර්ග රාශියක් පිහිටා ඇත.

විශේෂයෙන්ම ලෙමන් වල ඇති විටමින වර්ග සහ අනෙකුත් සංඝඨක සහ සංයෝග මගින් ඔබගේ මුහුනේ බොහෝ රූපලාවන්‍ය ගැටළු මගහරවා ගනිමින් පැහැපත් සහ සිනිදු මුහුණක් ඉතා කෙටි කළකින් ලබා ගත හැකි වේ. ලෙමන් වල ඇති විටමින් C මේ සදහා විශේෂ වේ. ලෙමන් වල ඇති විටමින් C ඔබගේ මුහුණ ස්වභාවිකවම වයිට්නින් නැතිනම් පැහැපත් කරන අතර කුරුළෑ ලප කැළැල් වලින් තොර ඉතා පැහැදිලි සමක් ඔබට ලබා දේ. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ සුසිනිදු ඉතා පැහැපත් මුහුණක් සදහා ලෙමන් භාවිතයෙන් නිවසේදීම ෆේස්ක් පැක් එකක් සාදා ගන්නා ආකාර 6ක් පිළිබද විස්තරයකි.

 

1. වියළි සම සදහා

මේ සදහා ලෙමන් යුශ තේ හැදි 1ක්, මී පැණි තේ හැදි 1ක්, ඔලිව් ඔයිල් තේ හැදි 1ක් අවශ්‍ය වේ. ලෙමන්,මී පැණි සහ ඔලිව් ඔයිල් වල ඇති විශේෂ සංයෝග සහ සංඝඨක මගින් ඔබගේ මුහුනේ තෙතමනය රැක දෙන අතර සම වියළීමෙන් වළක්වයි. මෙම පැක් එක සාදා ගැනීම සදහා ඉහත සදහන් කළ ද්‍රව්‍ය සියල්ල භාජනයකට දමා තලපයක් එන සේ හොදින් මිශ්‍ර කර ගන්න. පසුව එම තලපය මුහුනේ ගල්වා විනාඩි 15ක් පමණ තබා ඇල් ජලයෙන් සෝදා හරින්න.

 

2. කුරුලෑ සහිත සම සදහා

මෙම පැක් එක සාදා ගැනීම සදහා ලෙමන් යුශ තේ හැදි 2ක්, වතුර තේ හැදි 1ක්, කහ කුඩු තේ හැදි භාගයක් සහ මී පැණි තේ හැදි 1ක් අවශ්‍ය වේ. ලෙමන් වල සහ කහ කුඩු වල ඇති ප්‍රති ඔක්සිකාරක සහ ප්‍රති ඉදිමුම් කාරක ගුණ මගින් කුරුලෑ නැවත ඇති වීම වළක්වන අතර කුරුලෑ ඇති වීම සදහා හේතු වන බැක්ටීරියා සහ විශබීජ සමෙන් ඉවත් කරනු ලබයි. මේ සදහා ඉහත සියල්ල භාජනයකට දමා තලපයක් එන සේ හොදින් මිශ්‍ර කර ගන්න. පසුව එය මුහුනේ ගල්වා විනාඩි 15ක් පමණ තබා මද උණුසුම් ජලයෙන් සෝදා හරින්න.

 

3. සම වයසටයාම වළක්වා ගැනීම සදහා

මෙම ෆේස් පැක් එක සදහා ලෙමන් ගෙඩි භාගයක පමණ යුශ, කෝමාරිකා අලීය ද්‍රාවණ මේස හැදි 2ක් සහ මී පැණි මේස හැදි 1ක් අවශ්‍ය වේ. කෝමාරිකා සහ ලෙමන් මගින් කොලැජන් නිෂ්පාධනය ඉහළ නන්වන අතර එමගින් සමේ ඇදෙන ස්වභාවය නැතිනම් ඉලාස්ටික් ගතිය වැඩි වේ. එම නිසා සමේ රැළි වැටීම් ඇති වීම අවම වන අතර සමේ තරුණ බව රැක දේ. මේ සදහා ඉහත සියල්ල භාජනයකට දමා හොදින් මිශ්‍ර කර මුහුනේ ගල්වා විනාඩි 15ක් පමණ තබා මද උනුසුම් ජලයෙන් සෝදා හරින්න.

 

4. අදුරු ලප කැළැල් ඉවත් කර ගැනීම සදහා

මේ සදහා ලෙමන් යුශ තේ හැදි 1ක් සහ අල යුශ තේ හැදි 1ක් අවශ්‍ය වේ. අල වල ඇති විශේෂ ප්‍රති ඔක්සිකාරක සංයෝග සහ ලෙමන් වල ඇති විටමින වර්ග මගින් සමේ ඇති අදුරු ලප සහ කැළැල් පහසුවෙන් ඉවත් කර ගත හැකිය. මේ සදහා ල යුශ සහ ලෙමන් යුශ මිශ්‍ර කර පුළුන් කැබැල්ලක් ආදාරයෙන් මුහුනේ ගල්වා විනාඩි 15ක් පමණ වියලීමට හැර ඇල් ජලයෙන් සෝදා හරින්න.

 

5. ජීවී බව අඩු සහ සදහා

මේ සදහා හොදින් පොඩි කරගත් ඉදුණු ගස් ලඹු මේස හැදි 2ක්, පිරිසිදු මී පැණි තේ හැදි 1ක් සහ ලෙමන් යුශ තේ හැදි 1ක් අවශ්‍ය වේ. ගස් ලඹු වල ඇති විටමින් A සහ අනෙකුත් විශේෂ සංඝඨක මගින් සමේ හානි වූ සෛල ප්‍රති ස්ථාපනය කරන අතර සමේ පැහැපත් බවද ඉහළ නන්වනු ලබයි. ඉහත ද්‍රව්‍ය භාජනයකට දමා හොදින් මිශ්‍ර කර මුහුනේ ගල්වා විනාඩි 20ක් පමණ තබා මද උණුසුම් ජලයෙන් සෝදා හරින්න.

 

6. සිනිදු සහ පැහැපත් සමක් සදහා

මෙම ෆේස් පැක් එක සාදා ගැනීම සදහා හොදින් පොඩි කර ගත් ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි භාගයක්, මී පැණි තේ හැන්දක් සහ ලෙමන් යුශ තේ හැදි 1ක් අවශ්‍ය වේ. කෙසෙල් වල ඇති විශේෂ විටමින වර්ග සහ අනෙකුත් සංයෝග සහ සංඝඨක මගින් ඔබගේ සම සිනිදු කරන අතර සමේ පැහැයද ඉහළ නන්වනු ලබයි. මේ සදහා ඉහත සියල්ල භාජනයකට දමා හොදින් මිශ්‍ර කරන්න. පසුව එම මිශ්‍රණය මුහුනේ ගල්වා විනාඩි 25ක් පමණ තබා මද උණුසුම් ජලයෙන් සෝදා හරින්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *