ජනප්‍රිය නලු රොශාන් රණවනගේ පවුලේ චායාරූප 40 ක්

Celebrity

රන්ගන ශිල්පියෙකු ලෙස අති මහත් ජය ප්‍රසාදයක් දිනාගන්නට සමත්වූ අයෙක් තමයි රොශාන් රණවන කියන්නේ. සිනමාවේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන රොශාන් ශ්‍රී ලන්කාව තුල සිටින කඩවසම්ම නලුවෙකු ලෙසද හැදින්විය හැක. ඉතින් ඔහුගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප පෙලක් තමයි අපි අද ගෙන එන්නට යන්නේ.මේවා ඔබ මින් පෙර නොදුටු චායාරූප පෙලක් විය හැකිය. ජනප්‍රිය නලු රොශාන් රණවනගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 40 ක් මෙසේයි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

 

#31

 

#32

 

#33

 

#34

 

#35

 

#36

 

#37

 

#38

 

#39

 

#40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *