සුරූපි නිළි රිතූ ආකර්ශාගේ ඔබ නුදුටු චයාරූප 30ක්

Celebrity

නවක නිළි රිතූ ආකර්ශා වර්ථමානය වන විට මුළු ලංකාවේම ආද‍රය සහ ප්‍රසිද්ධිය දිනා ගෙන ඇත. ඉතා ටික කලකින් රසික හදවත් දිනා ගත් ඇය මේ වන විට ශ්‍රීලාංකීය සිනමවේ සහ විශේෂ‍යෙන්ම ටෙලිනාට්‍ය කලාවේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිණියක් ලෙස හැදින්විය හැකිය. ඇය සමාජ මාද්‍යජාලා හරහාද විශාල ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ඇති අතර විශාල රසික රසිකාවියන් සංඛයාවක් සමාජ මාද්‍යජාලා ඔසසේ ඇයව ෆොලෝ කරනු ලැබේ. අද අප ඔබට පෙවන්නේ සුරූපි නිලි රිතූ ආකර්ශාගේ ඔබ නුදුටු චායාරූප 30ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *