ජනප්‍රිය කලා තරු දෙකක් වන මාශි සහ පුබුදුගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චායාරූප 40ක්

Celebrity

පුබුදු සහ මාශි ලංකාවේ සිටින ජනප්‍රියතම සහ දක්ශතම නළු නිළි යුගලක් ලෙස අවිවාධයෙන් සැළකිය හැකිය. මොවුන් දෙදෙනාම කලාවට සමීප චරිත 2ක් වන නිසාවෙන්ම මොවුන් දෙදෙනාගේ හමුවීම සිදු වන්නේද කලා ලෝකයේදීය එම සම්බන්ධතාව ප්‍රේමයකට පෙරළී පසුව විවහය දක්වා දුර දිග ගියහ. මොවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් ආදර්ශමත් පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන අතර ෛතාමත් නිහතමානි චරිත දෙකක් ලෙස සැළකිය හැකිය. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ මෙම සොදුරු කලා කරුවන් දෙදෙනාගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චායාරූප 40ක එකතුවකි.

 

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

 

#31

 

#32

 

#33

 

#34

 

#35

 

#36

 

#37

 

#38

 

#39

 

#40

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *