අද දින 37වන උපන්දිනය සමරන දෙවෙනි ඉනිමේ සොනාලි ටීචර්ගේ ඔබ නුදුටු චායාරූප 30ක්

Celebrity News

නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස කලා ක්ෂේත්‍රය පිවිස මේ වන විට ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය නිළියක් ලෙස මුළු ලංකාවම හදුනන චරිතයක් ලෙස අංජු හිමායා බණ්ඩාර සැළකිය හැකිය. ඇය වඩාත් ජනප්‍රියත්වයට පත්වූයේ ලංකාවේ මේවනවිට ජනප්‍රියතම ටෙලිනාට්‍ය වන දෙවෙනි ඉණිම ටෙලිනාට්‍ය මාලාව හරහාය. එම ටෙලිනාට්‍යයේ සොනාලි ටීචර්ගේ චරිතය තුලින් කෙටි කාලයක් තුළ මුළු ලංකාවේම ජනප්‍රියත්වයට පත් වූහ. ඇය දක්ශ නිළියක් සේම දක්ශ නිරුපිකාවක්ද වේ. අද දින සොනාලි ටීචර් නැතිනම් හිමායා බණ්ඩාර තම 37වන උපන්දිනය සමරන අතර ඇයට සුභ උපන්දිනයක් වේවායැයි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ඇයගේ සුන්දර චායාරූප 30ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *