පසුගිය දා උපන්දිනය සැමරූ ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා නිවේදිකා දිනිති වල්ගමගේ ඔබ නුදුටු චායාරූප 30ක්

Celebrity

මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම රියැලිටි වැඩසටහනක් වන සිරස ටීවී හි විකාශනය වන ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ නිවේදිකාව වන දිනිති වල්ගම පසුගිය දා සිය උපන්දිනය සැමරූහ. ඇය මේ දින වල ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් බවට පත්ව ඇත්තේ ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන හරහාය. ඇය නිවේදිකාවක් පමණක් නොව ඉතා දක්ශ රංගන ශිල්පිණියක් සහ නර්තන ශිල්පිනියක්ද වේ. ඇය කළා ලෝකයට පය තැබීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ ගුවන් සේවිකාවක් වශයෙන් කටයුතු කර ඇත. ඇයට සුභ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ඇයගේ සුන්දර චායාරූප 30ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *