දිනක්ශි සහ සාරන්ගගේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක්

Celebrity

දිනක්ශි හා සාරන්ග යනු රන්ගන කලාවේ වඩාත් කතාබහට ලක්වන මෙන්ම වැඩි ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්ව සිටින රන්ගන ශිල්පීන් යුවලකි. ඔවුන්ගේ විවාහයද වඩාත් කතාබහට ලක්විය. ඉතින් ඔවුන්ගේ අලුත් චායාරූප පෙලක් තමයි පහතින් දැක්වෙන්නේ. නලු නිලි යුවලක් ලෙස ප්‍රේක්ශක ප්‍රතිචාර ලබා සිටින දිනක්ශි හා සාරන්ග ටෙලි නාට්‍ය වලින් නම් අප නිතර දෙවේලේ දකිනවා. දිනක්ශි හා සාරන්ගගේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

#26

 

#27

 

#28

 

#29

 

#30

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *