ධනංජය සිරිවර්ධනගේ පවුලේ සොදුරු චායාරූප 20ක්

Celebrity

ටෙලිනාට්‍ය රැසක තම චරිතයට ඉතාමත් සාධාරණයක් එක්කළ දක්ශ රංගන ශිල්පියකු ලෙස ධනංජය සිරිවර්ධන හැදින්විය හැකිය. ඔහු මේ වන විට රජයේ මාද්‍ය ආයතනයක වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නෙකු ලෙසද ක්‍රියා කරනු ලබයි. මීට මාස කිහිපයකට ඉහතදී ඔහුගේ සොදුරු කැදැල්ලට නවතම සාමජිකයකු එක් විය . අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ධනංජය සිල්වාගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චායාරූප 20ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *