ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ විවහ උත්සවයේ ඔබ නුදුටු චායාරූප 25ක්

Celebrity sport

මේ දින වල ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබද බොහෝ දෙනා වැඩිපුර අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ක්‍රීඩාවට මේ වන විට අත්ව ඇති ඉරණම නිසාවෙනි. ලංකාවේ බොහෝ දෙනා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බොහෝ ලෙස ආදරය කරන අතර නමුත් මේ වන විට බොහෝ දෙනා ක්‍රිකට් නැරඹීමෙන් ඈත්ව ඇත්තේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඇති දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසය නිසාවෙනි. කෙසේ වෙතත් මේ දින වල කාගෙත් කතා බහට ලක්වන කුඩල් මෙන්ඩිස් පසුගිය දිනක තම විවහ දිවියට එළඹිය. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ඔහුගේ වෙඩින් ශූට් එකේ චායාරූප එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#24

 

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *