ප්‍රසිද්ධ බොළිවුඩ් නළු නිළියන්ගේ වෙඩින් චායාරූප 20ක්

Celebrity World

ලෝකයේ දෙවෙනි ප්‍රධානම සහ ආසියාවේ ප්‍රධානම සිනමා කර්මාන්තය වන්නේ බොලිවුඩ් සිනමාවයි. වර්ථමානය වන විට හොළිවුඩ් සිනමාව තරමටම බොලිවුඩ් සිනමාවද දියුනු වී ඇත. බොහෝ බොලිවුඩ් නළු නියන් හොලිවුඩ් චිත්‍රපට සදහාද දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ. වර්ථමානය වන විට බොළිවුඩ් සිනමාවට බොහෝ නවක නළු නිළියන් එක් වී ඇති අතර අප ආදරයකරන බොහෝ ප්‍රසිද්ධ නළු නිළියන් මේ වන විට සිනමාවෙන් තරමක් දුරට ඈත්ව සිටී.

බොළිවුඩ් සිනමාවේ බොහෝ නළු නිලියන් එක් චිත්‍රපටයක් සදහා විශාල මුදලක් අය කරන අතර බොහෝ නළු නිළියන් චිතරපට නිෂ්පාධකයන් සහ අධ්‍යක්ෂකයන් වීමද විශේෂ දෙයකි. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ප්‍රසිද්ධ බොළිවුඩ් නළු නිළියන්ගේ විවහ චායාරූප 20ක එකතුවකි.

 

1. බිපාශා බාසු

 

2. රිතේශ් දේශ්මුඛ්

 

3. ඩියා මිර්සා

 

4. ඉශා ඩියෝල්

 

5. අසින් තොට්ටුම්කල්

 

6. ගීතා බසාර් සහ හර්බජන් සිං

 

7. අම්‍රිතා අරෝරා

 

8. ශාහිඩ් කපූර්

 

9. අනුශ්කා ශර්මා

 

10. රිශිටා බාත්

 

11. අෆ්තාබ් ශිව්ඩසානි

 

12. සෝහා අලී ඛාන්

 

13. ලාරා දත්තා

 

14. ශිල්පා ශෙට්ටි

 

15. විද්යා බාලන්

 

16. අක්ශේ කුමාර්

 

17. කාජල් සහ අජේ දේව්ගන්

 

18. ආශ්චර්යා රායි සහ අබිශේක් බච්චන්

 

19. ශාරුක් ඛාන්

 

20. රිතික් රෝශන්

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *