ටනාශා හතරසිංහගේ ඔබ නුදුටු සුන්දර චායාරූප 25ක්

Celebrity

වර්ථමානයේ පුංචි තිරයේ නිතර දකින්නට ලැබෙන ජනප්‍රිය චරිතයක් ලෙස තනාශා හදුන්වා දිය හැකිය. පුංචි තිරයේ ජනප්‍රිය වීමට පෙර කලක් ලංකාවේ මියුසික් විඩියෝ වලට නැතිවම බැරි චරිතයක් බවට පත්ව තිබූහ. කෙසේ වෙතත් දැන ඇය ලංකාවේ සිටින ජනප්‍රියතම දක්ශ රංගන ශිල්පිනියක් සහ නිරූපිකාවක් ලෙස හැදින්විය හැකිය. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ සුරූපි සහ ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය නිළි ටනශා හතරසිංහගේ සුන්දර චායාරූප 25ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *