පියුමි හන්සමාලිගේ උපන්දිනය දවසේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 25 ක්

Celebrity

නිරූපණ ක්ශේත්‍රයේ වඩාත් කතාබහට ලක්වන නමක් ලෙස පියුමි හන්සමාලි හැදින්විය හැක. නිරූපිකාවක් ලෙසත් රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙසත් ජනතාව අතරට යන්නට ඇය සමත්විය. ඉතින් පියුමිගේ 28 වන උපන්දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුනු අතර ඒ සදහා ජනප්‍රිය පුද්ගලයින්ද සහබාගි වී සිටියහ. චන්දිමාල් ජයසින්හ වැනි අයද ඊට සහබාගි වූ අතර පියුමිගේ 28 වන උපන්දින පාටියේදී ලබාගත් චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *