ශ්‍රී ලාංකීය කලා තරු 2021 අවුරුදු උදාව සැමරුව ආකාරය දැක්වෙන චායාරූප 25ක්

Celebrity

වෙනත් වර්ශ වල මෙන් නොව මෙවර අවුරුදු උදාව බොහෝ දෙනෙකුට ගත කිරීමට සිදු වූයේ නිවසේ සිටය. බොහෝ කලා කරුවන්ද සෞඛ්‍ය උපදෙස් සහ නීතී රීති පිලිපදිමින් නිවසටම වී මෙවර අවුරුදු උදාව සැමරීමට කටයුතු කර තිබුනී. බොහෝ ප්‍රසිද්ධ කලා කරුවන් තමන් 2021 අලුත් අවුරුදු උදාව සැමරුව ආකාරය ඔවුන්ගේ සමාජ ජාලා මාද්‍ය ඔස්සේ පල කළ තිබුණි . අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය කලා තරු 2021 අවුරුදු උදාව සැමරුව ආකාරය දැක්වෙන චායාරූප 25ක එකතුවකි.

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *