රන්ගන ශිල්පිනී නර්මදා අබේවර්ධනගේ පවුලේ චායාරූප

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස , නිරූපණ ශිල්පිනියක් ලෙස මෙන්ම වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නියක ලෙස ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්ව සිටින කෙනෙකු ලෙස නර්මදා යාපා අබේවර්ධන හැදින්විය හැක. ජනප්‍රිය වැඩසටහනක් වන කොපි චැට් වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේද ඇය විසිනි. ඇයගේ පවුලේ චායාරූප එකතුවක් පහත වේ. ඇයගේ පවුලේ නවතම චායාරූපද මේ අතර වේ. වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නියක් , රන්ගන ශිල්පිනියක් වන නර්මදා […]

Continue Reading