අද දින උපන්දිනය සමරන රංගන ශිල්පී රොශාන් රවින්ද්‍රගේ චායාරූප 25ක්

ලංකාවේ සිටින තවත් ඉතා දක්ෂ රංගන ශිල්පියකු සහ අධයක්ෂකවරයකු ලෙස රොශාන් රවීන්ද්‍ර මහතා හදුන්වා දිය හැකිය. ඔහු රංගනයට පිවිසීමට පෙර වේශනිරූපණ ශිල්පියකු ලෙස කටයුතු කළහ. ඔහු ලාංකික සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් අතර වඩාත් ජනප්‍රිය වන්නේ 2004 වර්ශයේදී නිකුත් වූ ආදරණීය වස්සානය චිත්‍රපටය ඔස්සේය. හාර්ට් එෆ් එම්, එකමත් එක රටක්, මවුස්, ආලෝක උදපාදි, බවතන්හා, ආලෝක උදපාදි ඔහු රංගනයෙන් […]

Continue Reading