41 වන උපන්දිනය සැමරූ ප්‍රසිද්ධ ගායක දුශ්‍යන්ත වීරමන්ගේ පවුලේ චායාරූප 30ක්

ගායනයට මෙන්ම නර්ථනයටද එක ලෙස දක්ෂ දුශ්‍යන්ත වීරමන් ලංකාවේ සංගීතයට වෙනස්ම අරුතක් ලබා දුන් සංගීත වේදියෙක් ලෙස සැළකිය හැකිය. දුශ්‍යන්ත ලංකාවේ විශාල ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත් වන්නේ 2008 වසරේදීය. ඒ සිරස ඩාන්සින් ස්ටාර් කිරුළ දිනා ගැනීමෙන් අනතුරුවය. ඇයගේ බිරිද වන්නේ හිටපු මිස් ශ්‍රී ලංකා රූ රැජින වන ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධනයි. ඔහුගේ සහෝදරයා ප්‍රසිද්ධ ගායක සන්තුශ් වීරමන් වේ. […]

Continue Reading