අද දින උපන්දිනය සමරන හද රැදි ගායක ආත්මා ලියනගේ පවුලේ චායාරූප 30 ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ එදා මෙදා තුර බිහිවූ දක්ෂ සහ ඉතා ජනප්‍රිය ගායකයකු ලෙස ආත්මා ලියනගේ මහතා හදුන්වා දිය හැකිය. අසූව දශකයේ අග භාගයේ සහ අනූව සහ 2000 දශක වල ලංකාවේ සිටි ජනප්‍රියතම ගායකයකු ලෙස සැළකිය හැකිය. ඔහුගේ සියළුම කැසට්පට පාහේ ලාංකික සංගීත ලෝලින් අතර ඉතා ජනප්‍රියත්වයට පත් විය. 1989 වර්ශයේදී ඉදිරිපත් කළ ලියතඹරා කැසට් ගීත එකතුව […]

Continue Reading