විවාහක රූ රැජිණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක්

මෙවර විවාහක රූ රැජිණ තරගාවලිය ඉතා මතබේදයකට තුඩුදුන් තරගයක් බවට පත්විය. ඊට හේතු වූයේ විවාහක රූ රැජිණ කිරුල දිනාගත් පුශ්පිකාට කිරුල ලබාදී නැවතත් ඇයගේ කිරුල ගලවා දමා වෙන අයෙකුට ලබාදීම හේතුවෙනි. රටේම කතාබහට ලක්වූ මෙම තරගාවලියේ අවසන් තරගයේ චායාරූප පෙලක් තමයි පහතින් දැක්වෙන්නේ. තවමත් ඉතා දැඩි ලෙස මෙය ගැන කතාබහට ලක්වන අතර කිරුල නැවතත් පුශ්පිකා […]

Continue Reading

විවාහක රූ රැජිණ කිරුල දිනාගත් පුශ්පිකා ද සිල්වාගේ පවුලේ චායාරූපද ඇතුලත් චායාරූප 30 ක්

විවාහක රූ රැජිණ තරගාවලියේ සිදුවූ සිදුවීමක් නිසා මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය උණුසුම් වී තිබෙනවා. කිරුල දිනාගත් කෙනාට කිරුල පලදවා , නැවතත් එය ගලවා දමන අතර , එම සිදුවීම වඩාත් කතාබහට ලක්වූ අතර එවැනි සිදුවීමක් මින් පෙර අසා නොතිබුනි. මෙම අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්නේ පුශ්පිකා සිල්වා වන අතර අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ඇයගේ පවුලේ චායාරූපද […]

Continue Reading