ජනප්‍රිය නිලි උදයන්ති කුලතුන්ගගේ විවාහ මන්ගල්‍යයේ චායාරූප 25 ක්

රන්ගන ශිල්පිනියක් ලෙස ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්ව සිටින රන්ගන ශිල්පිනියක ලෙස උදයන්ති කුලතුන්ග හැදින්විය හැකිය. ජනතාව අතර ඉහල ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගන්නට සමත්වූ ටෙලි නාට්‍ය රැසකට සිය රනගනයෙන් දායකත්වය දක්වන්නට ඇය සමත්විය. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නට යන්නේ ඇයගේ විවාහයේ ආදරණීය චායාරූප පෙලකි. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී උදයන්ති කුලතුන්ගගේ විවාහයේ හා එයට පැමිණි අයගේ ජනප්‍රිය අයගේ චායාරූප පෙලක් […]

Continue Reading