සම වයසට යාම මන්දගාමි කර ඔබේ සම(මුහුණ) පැහැපත් කරන විටමින් සහ අම්ල වර්ග 10ක් සහ ඒවායේ විස්තර

ප්‍රධාන වශයෙන්ම විටමින් වර්ග සම වයසට යාම මන්දගාමි කරන අතර ඔබගේ සම නැතිනම් මුහුණ පැහැපත් සහ නිකැළැල් කර ගැනීම සදහා විටමින් වර්ග අත්‍යවශ්‍ය වේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ වයසට යාම ප්‍රධානව ඔබට දැක ගත හැක්කේ අවුරුදු 30න් පමණ පසු ඔබ වයසට යාමත් සමග ඔබේ කොලැජන් නිපදවීම මන්දගාමී වී සම හැකිළීමට පටන් ගැනීම සිදු වේ. නමුත් මෙම වයසට […]

Continue Reading

උදෑසන ගස්ලඹු ආහාරයට ගැනීම මගින් ඔබගේ ශරීරයට සිදුවන විශේෂ දේවල් 8ක්

කරීකා පපායා යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හදුන්වනු ලබන ගස් ලඹු මිනිස් ශරීරයට ඉතාමත් ගුණදායී පළතුරකි. විශේෂ රසයකින් යුත් ගස් ලඹු උදෑසන ආහාරයට ගැනීම මගින් ඔබට සෞඛ්‍ය වාසි රාශියක් හිමිකර ගත හැක. ගස් ලඹු අවුරුද්ද පුරාවටම ඵලදාව ලබා දෙන පළතුරක් නිසා, සොයා ගැනීමට ඉතා පහසුය. ගස් ලඹු උදෑසන ආහාරයට ගැනීමෙන් ලැබෙන ප්‍රධානම සෞඛ්‍ය වාසි වන්නේ හදවත් රෝග, […]

Continue Reading