කොළ කැද පානයෙහි ඇති වැදගත්කම සහ නිවසේදීම කොළ කැද කෝප්පයක් සාදා ගන්නා ආකාරය

අතීතයේ සිටම කොළ කැද පානය ලාංකික ගැමියන් අතර ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත්වූ ඖශධීය පානයක් ලෙස හැදින් විය හැක. මෙම පානය ඖශධීය අතින් ඉතා වටිනා පානයක් නිසා මිනිසුන් නිරෝගි බව පවත්වා ගැනීම සදහා උදෑසන තේ කෝප්පය වෙනුවට කොළ කැද පානය සදහා පුරුදු වී සිට ඇත. කොළ කැද සදහා ප්‍රධානව යොදා ගනු ලබන්නේ ගොටුකොළ ශාකයයි. ගොටුකොළ වල ඇති […]

Continue Reading

වැඩිපුර ජලය පානය මගින් ශරීරයට ලැබෙන වාසි 10ක්

මිනිස් ශරීරයේ 60% ක ප්‍රමාණයක් ඇත්තේ ජලයයි. ශාකයක 71%ක් ම ඇත්තේද ජලයයි. මිහිපිට වෙසෙන ජීවීන් සියල්ලටම පාහේ ජලය තම ජීවිතය පවත්වාගෙන යාම සදහා අත්යාවශ්‍ය දෙයකි. විශේෂයෙන්ම මිනිසුන්ට ජලය නොමැතිව පැය කිහිපයකට වඩා සිටිය නොහැකිය. තවද අපගේ රුධිර සංයුතියෙන් 90%ක ප්‍රමාණයක්ද ඇත්තේ ජලය වීම තවත් සුවිශේෂි කරුණකි. මෙම සියළු දේවල් වලින් අවධාරනය වන්නේ මිනිසාට ජලය කොතරම් […]

Continue Reading