ඔබගේ ශරීරයෙන් විශ ඉවත් කරන සරළ ක්‍රම 7ක්

හොද මනසක් සහ නිරෝගී ශරීරයක් ලබා ගැනීම සදහා සමබර ආහාර වේළක් ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. තවද හොද මානසක් සහ නිරෝගි ශරීරයක් ලබා ගැනීම සදහා නිසි ක්‍රමවේධ යටතේ ශරීරය පිරිසිදු කර විශහරණය කිරීම අවශ්‍යෙන්ම  කළ යුතු දෙයකි. මන්ද ඔබගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් සහ ඔබගේ ආහාර රටාවටත් සමග ඔබ නොසිතූ ලෙස ඔබගේ ශරීරයට විශ ඇතුළු වීමට පුලුවන. නිසි […]

Continue Reading

ඔබේ අත් යට ඇති දහඩිය දුගද ඉවත් කර ගත හැකි සරළ ක්‍රම 7ක්

අත්යට ඇතිනම් කිහිළි වල දහඩිය දුගද ඇති වීම විශාල පිරිසකට තිබෙන පොදු ගැටළුවකි. බොමිහිඩ්‍රොසිස් නමින් හදුන් වන මෙම තත්වය දහඩිය වල සිටින බැක්ටීරියා සහ ව්ශබීජ නිසා හට ගන්නා තත්වයකි. මිනිස් ශරීරයේ දහඩිය ග්‍රන්ථි 2ක් පිහිටා තිබේ. එක්ක්‍රයින් සහ ඇපොක්‍රයින් යනු එම ග්‍රන්ථි 2ක වේ. එක්ක්‍රයින් ග්‍රථිය මගින් ඍජුවම සම මතුපිටට දහඩිය නිදහස් කරන අතර ඇපොක්‍රයින් […]

Continue Reading