සැලෝන් එකට නොගිහින් නිවසේදීම ඔබේ නිය ලස්සන කර ගතහැකි සරළ ක්‍රම 8ක්

සියලුම වයස් කාණ්ඩ වල සිටිනා පුද්ගලයන්ට තම නියපොතු පිළිබද ගැටලු සහ විවිධ් ප්‍රශ්ණ පවතී. තරුණ සහ මැදි වයස් වල පසුවන්නන් අතර නියපොතු පිළිබද ගැටළු ඇති වීම වැඩි වී ඇත. මේ සදහා බලපානු ලබන ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ නියපොතු පිලිබද නිසි සැළකිල්ලක් නොදැක්වීමයි. මෙම නිසා නිය පොතු ආශ්‍රිත විවිධ ආසාධන සහ එසීමා, සොරියේසිස් වැනි නියපොතු ආශ්‍රිතව ඇතිවන […]

Continue Reading

යටිපතුල් පැලීම වළක්වා ගැනීමට නිවසේදීම කළ හැකි සරල ක්‍රම 10ක්

වර්ථමානය වන විට යටි පතුල් පැළීම බොහෝ දෙනා අතර දක්නට ලැබෙන පොදු ගැටළුවකි. සමහර පිරිස් මෙය ලැජ්ජාවට පත්වන කාරණයක් ලෙස සලකන අතර මිනිසුන් සිටින ස්ථානවල තම සපත්තු සෙරෙප්පු ගැලවීමට බියක් දක්වති. ඔබත් යටි පතුලේ ඇති පැළීම් නිසා අපහසුවට හෝ ලැජ්ජාවට පත්ව සිටින අයෙක්ද? එසේනම් මෙම ලිපිය ඔබ සදහාමය. බොහෝ විට යටි පතුල් පැළීමට හේතු වන්නේ […]

Continue Reading