විවිධ ජාතින් අතර සිදුවූ විවාහ වලින් බිහිවූ මිශ්‍ර දරුවන්ගේ සුන්දර චායාරූප 20ක්

වර්ථමානය වන විට විශාල පිරිසක් වෙනත් සංවර්ධිත රටවලට සංක්‍රමනය වීම සිදු වේ. විශේෂයෙන්ම සංවර්ධනය වන රටවල පිරිස් මෙලෙස සංක්‍රමණය වීම දක්නට ලැබේ. මේ හේතූන් නිසාම විවිධ ජාතීන් අතර සිදුවන විවහයන් වර්ථමානය වන විට සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වී ඇත. එම නිසා ලෝකයේ විවිධ මිශ්‍ර ජාතීන්ගේ විවහ වලින් බිහිවන දරුවන් සංඛ්‍යාවද සැළකිය යුතු ලෙස වැඩි වී […]

Continue Reading

නිරෝගී මෙන්ම දිදුලන කෙස් කලඹක් ලබාගන්නට කලයුතු දේවල් 16 ක්

අපගේ ස්වරූපය ලස්සන කරගන්නට ලස්සන මුහුණක් පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. ලස්සන පෙනුමක් ලැබෙන්නට කොණ්ඩයද ලස්සන , නිරෝගී එකක් විය යුතුය. එම නිසා මුහුණට පමණක්ම අවධානය නොදී ඔබේ කොණ්ඩය ගැනද ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු වේ. ලස්සන මෙන්ම නිරෝගී බවින් යුතු කෙස් කලඹක් ලබාගන්නට පහත දෑ කල යුතුය. ඔබගේ කොණ්ඩය ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය දෙයකි. බාහිර පෙනුම නිවැරදිව […]

Continue Reading

දියවැඩියාව කල්තියා හදුනාගත හැකි රෝග ලක්ෂණ 9ක්

දියවැඩියාව දීර්ඝකාලීන රෝගයක් වන අතර මෙම රෝගයේදී සිදු වන්නේ ඔබ ගන්නා ආහාර ශක්තිය බවට පරිවර්ථනය වීමට භාධා පමුනුවයි. ඔබ ගන්නා බොහෝ ආහාර සීනී බවට නැතිනම් ග්ලූකෝස් බවට පත්වන අතර පසුව මෙම ග්ලූකෝස් රුධිරය වෙත මුදා හරිනු අතර එමගින් ඔබේ රුධිරයේ සීනී මට්ටම ඉහළ යනු ලබයි. මෙම ඉහළයාම ඔබගේ අග්න්‍යාශයට දැනෙන අතර එම නිසා අග්න්‍යාශය මගින් […]

Continue Reading