ඉස් හොරි ඉවත්කරගත හැකි සරළ ක්‍රම 7ක්

Dandruff නැතිනම් ඉස් හොරි තරුණ මහළු බේධයකින් තොරව විශාල පිරිසකට ඇති ගැටලුවකි. මෙහිදි හිස කැසීම සහ හිසේ හම කුඩා සුදු පැහැ කැබැලි වලට කැඩී යාම සිදු වේ. මෙම ඉස් හොරි වලට නිසි ප්‍රතිකාර නොකළ හොත් එම ඉස් හොරි උත්සන්නවීමෙන් වෙනත් සෞඛ්‍ය ගැටළු රාශියක් ඇති විය හැකිය. මෙහි උච්චතම අවස්තාව seborrhoeic dermatitis වශයෙන් හදුන්වන අතර මෙහිදි […]

Continue Reading

නිතර කෝලා බීම වර්ග පානය මගින් ඔබේ ශරීරයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් 7ක්

සිදුකල බොහෝ පරීක්ෂණ වලින් හෙලිවී ඇත්තේ කෝලා බීම මිලිලීටර 300ක අධික සීනී ප්‍රමාණයක්(සීනී තේ හැදි 25ක් පමණ) ඇති අතර කෝලා බීම වල ඇති අධික පොස්පරස් මගින් එම සීනී වල රස බාල කරන ඔබට වින්දනීය රසයක් ලබා දෙන බවයි. ඔබ කෝලා වර්ග නිරන්තරයෙන් පානය කළ හොත් 2වෙනි අවධියේ දියවැඩියා තත්වය ඇති වීමේ අවධානම 25% කින් ඉහළ […]

Continue Reading